Alternatief Regeerakkoord 2017

Nederland heeft zoveel meer potentie!

deelnemen

Wat is ARA?


Normaal gesproken worden in Nederland regeerakkoorden onderhandeld, pas na de verkiezingen, door een net gevormde coalitie die gezamenlijk de kabinetsformatie ingaan en de macht van de regering verdelen. In het regeerakkoord wordt afgesproken welke richting Nederland de komende 4 jaar op zal gaan. Wij wensen dit proces meer openbaar, transparant en toegankelijk te maken door een alternatief te creëren waarover het Nederlandse volk wèl inspraak heeft en de mogelijkheid door verkiezingen om uit te spreken dat Nederland ook daadwerkelijk die richting uit moet.
Vandaar: Alternatief Regeerakkoord 2017!

Het Alternatief Regeerakkoord wordt en is een visiedocument welke omschrijft hoe wij Nederland willen verwezenlijken. Een lijst van wensen, onderbouwd met de argumentatie waarom iets specifieks gerealiseerd dient te worden. Iedere wens is te realiseren, want we geven aan hoe het zou moeten. Door te verwijzen naar de vele al bestaande uitwerkingen, zal het ARA alle visies bij elkaar brengen en verenigen. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden, alleen de koers dient bepaald te worden.

Het Alternatief Regeerakkoord komt voort uit een samenwerkingsverband ontstaan vanuit vrije mensen, diverse organisaties en nieuwkomende politieke partijen. Wij formuleren een visie voor Nederland onafhankelijk van onze politieke kleur, maar vanuit de gedachte dat Nederland zoveel meer potentie heeft. Die potentie verwoorden we in de wensen.
Samen denken we na hoe die visie gerealiseerd kan worden. Hiervoor is de politiek één van de arena's waar verandering plaats gaat vinden.

Initiatief voor het Alternatief Regeerakkoord is genomen door Marielle Cornielje en Sent G. Wierda.

Hoe is ARA opgebouwd?


Het Alternatief Regeerakkoord is onderverdeeld in een aantal domeinen: inhoudelijke gebieden gegroepeerd in departementen, zoals samengevoegde ministeries die door de regering worden aangestuurd. Samen omvatten ze het bereik van de overheid en de volksvertegenwoordigende inspraak en controle vanuit de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aansluitend voegen wij het perspectief – de inzichten waarop onze visie is gebasseerd – toe.

 • september 2015 tot maart 2016

  verbinden en vormgeven

  Wij hebben elkaar moeten leren kennen. Opzoek naar hoe we samen tot een visie voor een beter Nederland kunnen komen. Hoe pakken we dit aan? Hoe bereiken we ons uiteindelijk doel? Welke opties zijn er en welken kiezen wij?

 • 26 maart tot juni 2016

  samenstellen en schrijven

  Wij zijn al begonnen, maar zijn altijd opzoek naar inbreng en expertise. Vanaf 26 maart zijn we regelmatig in werkgroepen aan de slag gegaan met onderwerpen vanuit een specifiek domein. Hierna volgt de redactie en de mogelijkheid voor amendementen.

 • juli 2016 tot januari 2017

  uitwerken en toetsen

  Wensen zijn mooi om te hebben, maar een plan is uit te voeren. De visie moet verwoord worden, waarbinnen alle plannen doorgerekend kunnen worden. Hierdoor krijgt de visie effect.

 • januari tot 15 maart 2017

  campagne en verkiezingen

  Op 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 • Wordt onderdeel van onze gezamenlijke visie!

Welk Effect?


Door de verbinding met elkaar aan te gaan; door te herkennen dat de meeste nieuwkomende politieke partijen en vele organisaties vinden dat het huidige systeem zo niet meer kan blijven functioneren; door te erkennen dat we allemaal in onze eigen kracht opereren om die verandering te bewerkstelligen; dan is er een basis waarop er een nieuwe wind kan waaien in het publieke debat. Het effect van het verwoorden van een alternatief is dat initiatieven samenkomen en verbroederen. Het effect van het opstellen van een regeerakkoord is het uitspreken dat we de wens hebben om die verandering van binnen uit het systeem te gaan bewerkstelligen. Wij zien hoe de transitie plaats kan vinden. Er komt een revolutie: wij staan klaar om die revolutie te begeleiden in vrede.

Omdat wij ons verbinden zijn we instaat om te delen in de kracht van onszelf en elkaar. Doordat wij ook samenwerken met afgesplitste kamerleden, zoals Norbert Klein met de Vrijzinnige Partij, zijn we instaat om van een deel van de middelen gebruik te maken die de gevestigde orde ook gebruikt. Wij kijken met volle interesse uit naar de voorrekeningen vanuit de ministeries en de doorrekening van ons gedeeld verkiezingsprogramma – het alternatief regeerakoord – door het Centraal Plan Bureau. Door de bundeling van de krachten zullen we ook instaat zijn een onafhankelijke doorrekening te maken met nieuwe modellen en de oude modellen te toetsen.

Het grootste effect van de ARA is dat het alternatief daadwerkelijk gaat deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In aanloop naar de verkiezingen is er de mogelijkheid voor iedereen om deel te nemen in de verandering die wij gaan bewerkstelligen. Op 15 maart 2017 heeft het Nederlandse volk de mogelijkheid om te kiezen voor het betere alternatief.

Contact